Nová média, názorové bubliny a profesionální žurnalistika: zaštiťovaní se autoritou

V rámci vedení hybridní války, PSYOPS a ovlivňování veřejného mínění můžeme stále častěji narazit na zprávy, kde autor uvádí i důvěryhodný zdroj a zaštiťuje se nejrůznějšími autoritami.

Autoritami, kterými jsou profesoři, docenti a doktoři z odpovídajícího oboru, kteří existují a jejichž práce byly publikovány v recenzovaných médiích a lze je dohledat. Nejde tedy o smyšlené autority, kterými se zaštiťuji nejrůznější MLM šmejdi a individua nabízející již po mnoho let na internetu jedinečné produkty na všechno možné.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 247

Jaká schopnost je ze všeho nejdůležitější v rámci incident management procesu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 246

Při zajištění důkazního materiálu je ze všeho nejdůležitější


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 245

Při návrhu strategie zálohování musí být vzato v úvahu


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Simulovaný phishing – 2. díl

Pokud jde o vyhodnocování úspěšnosti phishingových kampaní, vyplatí se sledovat i jiné ukazatele, než jen failure rate, success rate a miss rate.

Je tomu tak proto, že lidský firewall má své limity a v každé organizaci se vždy najde někdo, kdo klikne. A v takovém případě je mnohem důležitější, než sledovat počet těch, co klikli nebo e-mail nahlásili, sledovat čas, který mezitím uběhl. Zkuste pouvažovat o následujících metrikách.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 244

Při návrhu technického řešení alternativního DC musí být vzato v úvahu


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 243

Zjištění příčiny incidentu je součástí jaké fáze incident managementu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 242

Rozhodnutí, zda vybudovat vlastní záložní DC nebo uzavřít smlouvu z třetí stranou by mělo vycházet z


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Jak na vzdělávání v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti: neformální vzdělávání

V rámci neformálního vzdělávání se pro bezpečnostní profesionály nabízí absolvování mnoha různých kurzů zakončených certifikací.

K nejzajímavějším obecným certifikacím, které nejsou zaměřeny na žádnou konkrétní platformu pak patří kurzy a certifikace od společností ISACA, (ISC)2, EC-Council, SANS institute, GIAC, CompTIA.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 241

Test DRP lze označit za úspěšný, když


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek