Nový trend ve vývoji bankovního malware v roce 2022

Není to ani tak o malware, jako spíše o sociálním inženýrství, kdy oběť vědomě zpřístupní útočníkovi své přihlašovací údaje, pustí jej na svůj počítač a ve výsledku „dobrovolně“ převede peníze na účet podvodníka.

Nadále byly hackovány weby, které pohání WordPress a na ně pak byly umísťovány stránky napodobující weby el. bankovnictví, platebních bran, které mohou vypadat všelijak.

Štítky: , ,
celý článek

Otázka č. 205

Rizika by měla být snížena na úroveň, která je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 204

Kdo by měl rozhodnout o akceptaci reziduálního rizika?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Svoboda projevu a právo na informace v kontextu vedení hybridní války

Asi jste již zaznamenali, že vláda připravuje zákon na omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online.

Tedy jakéhokoliv obsahu, který má potenciál ohrozit svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy nebo značnou měrou ohrozit vnitřní pořádek a bezpečnost České republiky.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 203

Jaký způsob zvládání rizika bude nejvhodnější v případě povodně?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Security culture aneb jaký je postoj vaší organizace k bezpečnosti?

Mnohé organizace tvrdí, že kybernetická bezpečnost je pro ně prioritou.

Mnohdy však zůstává jen u tohoto prohlášení. Zkuste se sami zamyslet nad tím, zda níže uvedené body naplňujete, protože nenaplnění jakéhokoliv bodu může představovat problém.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 202

Implementace dalších bezpečnostních opatření je příklad


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Semikvantitativní a semikvalitativní analýza rizik

Kromě kvalitativní a kvantitativní analýzy rizik se můžeme setkat ještě se semikvalitativní nebo také semikvantitativní analýzou rizik.

V takovém případě je pro hodnocení pravděpodobnosti hrozeb a dopadů použita taková stupnice hodnocení, kdy je jednotlivým stupňům hodnocení přisouzena nějaká hodnota a výsledná hodnota rizika je pak dána matematickou operací, zpravidla součinem těchto dvou hodnot.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 201

Jaké prohlášení uvedené ve smlouvě s poskytovatelem hot site je zcela nepřípustné?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 200

Hodnocení rizik v SDLC by mělo proběhnout


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek