Otázka č. 153

Kdy je organizace nejzranitelnější?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 152

Princip oddělení pravomocí je narušen v okmažiku, kdy do produkční databáze a tabulky obsahující oprávnění jednotlivých uživatelů má právo zápisu


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Není možné se soustředit jen na ochranu klíčových aktiv

V rámci posouzení rizik se snažíme vždy nejprve identifikovat klíčová aktiva a hrozby, které na ně působí a následně zavést vhodná bezpečnostní opatření k jejich ochraně.

Na první pohled se takovýto přístup jeví jako velice efektivní, protože co jiného bychom měli chránit než aktiva, která nám generují většinu našeho zisku. Jenže je to krapet složitější.

celý článek

Otázka č. 151

Co je nejdůležitější při ukončení pracovního poměru?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 150

Organizace uzavřela smlouvu s třetí stranou, která pro ni zajišťuje běh jejího účetního systému. Jaký požadavek je nejdůležitější uvést ve smluvě?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Zvládání rizik a arogance moci

Akceptace rizik patří mezi manažery k nejoblíbenější metodě zvládání rizik. Jak by také ne, když je stačí jen formálně odsouhlasit.

Problém nastává v okamžiku, kdy management není ochoten udělat ani to a bez ohledu na výši rizika se rozhodnutí ohledně volby vhodné metody zvládání rizika vyhýbá a vyhýbá se dokonce i diskusi o tomto riziku.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 149

Jaký je nejčastější způsob řízení přístupu v malých firmách?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 148

Jaký je nejúčinnější způsob řízení přístupu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 147

Jaká je nejúčinnější ochrana před nežádoucím sdílením informací mezi uživateli?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Strategický management: analýza hodnototvorného řetězce – 2. díl

Možná jste si už v minulém dílu všimli, že jsem vyčlenil řízení rizik jako samostatnou podpůrnou činnost.

Tak jak jsou organizace stále více závislé na informačních a operačních technologiích, tak narůstá význam analýzy hodnototvorného řetězce organizace i z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti.

Štítky:
celý článek