Analýza dosažené hodnoty: nejčastěji používané vzorce

project-managementV tomto krátkém příspěvku jsou uvedeny vzorce, které se používají v rámci analýzy dosažené hodnoty k výpočtu jednotlivých ukazatelů.

V prvním sloupci jsou uvedeny jednotlivé ukazatele, ve druhém vzorec a ve třetím stručný popis.

Ukazatel Vzorec Stručný popis
C Jaké jsou celkové náklady na realizaci dané činnosti
BAC BAC=∑C Celkové náklady projektu jakou suma nákladů za jednotlivé činnosti
AC Aktuální náklady v okamžiku výpočtu EVM jako součet všech výdajů na realizaci dané činnosti
PV Jaké měly být náklady v okamžiku výpočtu EVM podle plánu.
EV EV= C*PoC Získaná hodnota v okamžiku výpočtu jakou součin stupně rozpracovanosti a celkových nákladů na danou činnost.
CV CV=EV-AC Odchylka od nákladů:
CV>0 jsme pod rozpočtem a ušetřili jsme
CV=0 v souladu s plánem
CV<0 jsme nad rozpočtem a proděláváme
SV SV=EV-PV Odchylka od časového plánu:
CV>0 jsme v předstihu, pracujeme rychleji
CV=0 jsme v souladu s plánem
CV<0 jsme pozadu, trvá nám to déle
CPI CPI=EV/AC Odchylka od nákladů:
CPI>1 jsme pod rozpočtem a ušetřili jsme
CPI=1 jsme v souladu s plánem
CPI<1 jsme nad rozpočtem a proděláváme
SPI SPI=EV/PV Odchylka od časového plánu:
SPI>1 jsme v předstihu, pracujeme rychleji
SPI=1 jsme v souladu s plánem
SPI<1 jsme pozadu, trvá nám to déle
CR CR=CPI*SPI Kritický poměr, ukazatel zdraví projektu:
CR>1 projekt je OK
CR=1 projekt je OK
CR<1 problém
EAC EAC=AC+(BAC-EV) Udává, nakolik nás projekt nakonec přijde, pokud vše půjde podle plánu.
EAC=BAC/CPI Udává, nakolik nás projekt nakonec přijde, pokud se budeme odchylovat od plánu tak jako doposud.
ETC ETC=EAC-AC Udává, kolik prostředků budeme muset ještě vynaložit na dokončení projektu.
VAC VAC=BAC-EAC Udává, o kolik se odhadované konečné náklady liší od těch plánovaných.
TCPI TCPI=(BAC−EV)⁄ (BAC−AC) TCPI>1
TCPI<1
TSPI TSPI=(BAC−EV)⁄( BAC−PV) TSPI>1 je potřeba zvýšit úsilí
TSPI<1 je možné trochu polevit

 

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Analýza dosažené hodnoty: nejčastěji používané vzorce” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: