DLP test

Nasadili jste nějaké DLP řešení, které by vás mělo chránit před únikem informací, ale nejste si jisti, zda vás před únikem informací skutečně chrání?

Otestujeme vaše DLP řešení a řekneme vám, zda a jakým způsobem mohou z vaší firmy uniknout citlivá data.

Rubrika: Služby
celý článek

Online Reputation Management

Změníme způsob, jak vás vnímají vaši klienti, zlepšíme váš mediální obraz, napravíme vaši online reputaci, a pomůžeme vám získat zpět vaše dobré jméno.

Neváhejte se s námi spojit, máme zkušenosti se zmírněním následků nevhodné komunikace, návrhem různých scénářů komunikace, přes odstraňování negativního obsahu, až po vytváření pozitivního obrazu formou budování kvalitního odkazového profilu, psaní článků a tvorbou microsites.

Rubrika: Služby
celý článek

Řízení a analýza rizik

V tomto kurzu se dozvíte, jak zavést proces řízení rizik v organizaci, a jak přistoupit k analýze rizik.

Naučíte se efektivně identifikovat a kvantifikovat aktiva, hrozby, zranitelnosti a výsledné riziko, zvolit odpovídající metodu zvládání rizik a navrhnout vhodná opatření ke snížení rizika na přijatelnou úroveň. Dozvíte se také, jakých chyb se analytici nejčastěji při analýze rizik dopouštějí, jaké jsou nedostatky některých běžně používaných metodik a spoustu dalšího.

Rubrika: Služby
celý článek

Připravíme váš obchodní tým na účast ve výběrovém řízení

Chcete jako firma zvýšit svoji šanci na úspěch ve výběrovém řízení? Zašlete nám vaši obchodní nabídku a předveďte nám, jak chcete vést svoji prezentaci u vašeho potenciálního zákazníka.

Seznámíme se s vaší nabídkou a poslechneme si vaši prezentaci a poskytneme vám zpětnou vazbu. Posoudíme formu a obsah vaší nabídky a prezentace, a poradíme vám, co změnit, co vypustit a co naopak doplnit. A případně, i zda do daného výběrového řízení vůbec jít nebo ne.

Rubrika: Služby
celý článek

Analýza rizik

Provedeme analýzu rizik vašeho systému a doporučíme vám vhodný způsob jejich zvládání.

Identifikujeme vaše nejcennější aktiva, aktuální hrozby, kterým jste vystaveni a slabá místa vašeho systému, a posoudíme, jaká je reálná možnost jejich zneužití ze strany vnitřního i vnějšího útočníka.

Rubrika: Služby
celý článek

Jak zavést efektivní systém řízení informační bezpečnosti

V tomto kurzu se dozvíte, jak zavést efektivní systém řízení informační bezpečnosti ve vaší organizaci.

Tedy takový systém, jehož výsledkem bude implementace jen skutečně nezbytně nutných bezpečnostních opatření organizační a technické povahy, které vás budou spolehlivě chránit před stávajícími i novými hrozbami.

Rubrika: Služby
celý článek

Spear phishing test

Cílem spear phishing testu je ověřit, jak by vaši zaměstnanci reagovali na takovýto útok.

V rámci tohoto testu bude rozeslán určitý počet e-mailů na vybrané adresy a bude vyhodnoceno, zda se příjemci e-mailů budou řídit pokyny v nich uvedených a kliknou na odkaz nebo otevřou přílohu.

Rubrika: Služby
celý článek

Antimalware test

Cílem tohoto testu je ověřit, zda je vaše antimalware řešení schopno vás ochránit nejen před stávajícími, ale i novými hrozbami.

V rámci tohoto testu zašleme na e-mailovou adresu, kterou nám sdělíte několik e-mailů s různými přílohami obsahující kód, který když bude příjemcem e-mailu spuštěn, tak nebude provádět žádnou destruktivní činnost, ale pouze se pokusí zapsat na disk, načíst data nebo navázat komunikaci do internetu.

Rubrika: Služby
celý článek

Social hacking test

Otestujeme, jak jsou vaši zaměstnanci odolní vůči technikám sociálního inženýrství, a zda by v případě, že by byl na vaši organizaci veden cílený útok, byl tento útok úspěšný.

Tento test zahrnuje phishing, spear phishing, vishing, smishing, a další známé i méně známe techniky. V rámci tohoto testu nebudeme zneužívat zranitelností a exploitů, které by mohly vest k narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti informací a systémů.

Rubrika: Služby
celý článek

Zvýšíme bezpečnostní povědomí vašich zaměstnanců

Vaše zaměstnance a vedoucí pracovníky seznámíme s aktuálními kybernetickými hrozbami, jejichž působení jsou vystaveni, a jak jim čelit.

Vaši zaměstnanci se dozvědí, jak probíhá cílený kybernetický útok, který je stále častěji veden i na malé a střední firmy, a jak takový útok včas rozpoznat a reagovat na něj.

Rubrika: Služby
celý článek